چت اورداپ


موافقاش بکوبن کامنتارو
پاسخ
desperado ١٨ دي ٩٧
حالا چه بدی داره ثواب کنیم، اینهمه واگذارمون کردن ب خدا
لیدا30 ١٨ دي ٩٧
خیلی ثواب داری دسی
desperado ١٧ دي ٩٧
خوشحالم ک سازنده حسی خوب برای یک نفری خواهم بود
کینه ای نباش...یاد بگیر فراموش نکنی!
حدیث ناناز
حدیث ناناز

خانم حدیث ناناز

اهل خراسان رضوی است

متولد 16 آبان

تاریخ 18 بهمن 94 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

کینه ای نباش...یاد بگیر فراموش نکنی!

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان